In een serie artikelen zoomen we in op de Arbowet binnen de architectenbranche. We hebben diverse relevante vragen voor u verzameld, die we stuk voor stuk voor u zullen beantwoorden. Hieronder vindt u deel 2.

Is een architectenbureau verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten en gedetacheerden?

Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers in het bedrijf, dus ook van die van uitzendkrachten en gedetacheerden. De werkgever moet zelfs een kopie van de RisicoInventarisatie en Evaluatie naar het uitzendbureau opsturen.  

Moet een werkgever een goede eigen werkplek voor een stagiaire regelen en aan welke arboregels moet de werkgever zich houden?

Elke werkgever is verplicht zich te houden aan de arboregels, ongeacht of er in het bedrijf vaste werknemers, stagiaires of andere medewerkers werken. De veiligheid en gezondheid van de stagiaires mag niet in gevaar zijn. De werkgever moet dus zorgen voor een volwaardige werkplek en voor goede arbeidsomstandigheden en voorlichting.

Is een architectenbureau verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van oproepkrachten en van werknemers met een nul-urencontract?

Ja, elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van al zijn werknemers. Dus ook als die werknemers geen vast aantal uren, vast loon en vaste werktijden hebben.

Hebben werknemers ook verplichtingen vanuit de Arbowet?

Jazeker. De Arbowet kent voor zowel werkgevers als werknemers verplichtingen. Verplichtingen voor werknemers zijn: het niet verwijderen van beveiligingen, het veilig werken met arbeidsmiddelen (apparaten en machines), het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) indien voorgeschreven, het meewerken aan voorlichting en onderricht, het melden van onveilige situaties, het bijstaan van bedrijfshulpverleners en deskundigen (uit de maatwerkregeling of van de Arbodienst). De Arbeidsinspectie kan werknemers beboeten indien ze zich niet aan de Arbowet houden. In de bouwsector is dit de laatste jaren met enige regelmaat voorgekomen.

Comments