Archive for the ‘Verplichtingen Arbowet’ Category

In te huren arbodienstverlening deel 1

In een serie artikelen zoomen we in op de Arbowet binnen de architectenbranche. We hebben diverse relevante vragen voor u verzameld, die we stuk voor stuk voor u zullen beantwoorden. Hieronder vindt u deel 5. Is elk bureau verplicht bepaalde taken door een gecertificeerde arbodienstverlener of gecertificeerde arbodeskundigen te laten uitvoeren? Ja, als er personeel [Lees meer …]


Arbocatalogus voor architectenbranche

In een serie artikelen zoomen we in op de Arbowet binnen de architectenbranche. We hebben diverse relevante vragen voor u verzameld, die we stuk voor stuk voor u zullen beantwoorden. Hieronder vindt u deel 4. Wat is de arbocatalogus precies? Met de nieuwe Arbowet wil de overheid de verantwoordelijkheid voor het arbobeleid zo veel mogelijk [Lees meer …]


Specifieke verplichtingen op grond van de Arbowet

In een serie artikelen zoomen we in op de Arbowet binnen de architectenbranche. We hebben diverse relevante vragen voor u verzameld, die we stuk voor stuk voor u zullen beantwoorden. Hieronder vindt u deel 3. Is het maken van een arbojaarplan en -jaarverslag verplicht? Nee, maar het maken van een Plan van Aanpak en het [Lees meer …]


Algemene verplichtingen op grond van de Arbowet Deel 2

In een serie artikelen zoomen we in op de Arbowet binnen de architectenbranche. We hebben diverse relevante vragen voor u verzameld, die we stuk voor stuk voor u zullen beantwoorden. Hieronder vindt u deel 2. Is een architectenbureau verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten en gedetacheerden? Elke werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid [Lees meer …]


Algemene verplichtingen op grond van de Arbowet deel 1

In een serie artikelen zoomen we in op de Arbowet binnen de architectenbranche. We hebben diverse relevante vragen voor u verzameld, die we stuk voor stuk voor u zullen beantwoorden. Hieronder vindt u deel 1. Valt mijn architectenbureau onder de Arbowet? Als u personeel (vaste werknemers, maar ook uitzendkrachten, stagiaires en vrijwilligers) heeft, valt u [Lees meer …]