We horen er allemaal regelmatig over, maar wat doen ze nou precies. Wanneer kun je of moet je naar ze toe? We geven in het volgende blog antwoord op al die vragen. 

UWV staat letterlijk voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen1. Onder werknemersverzekeringen verstaan we bijvoorbeeld:

 • WW (werkloosheidswet)
 • WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
 • WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering)
 • WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)
 • Wazo (Wet arbeid en zorg)
 • Ziektewet

Het UWV draagt zorg voor de uitvoering van deze werknemersverzekeringen. Deze diensten worden uitgevoerd als ZBO (Zelfstandig bestuursorgaan). Dat wil zeggen dat het UWV een zelfstandige positie heeft maar wel overheidstaken uitvoert. Een ander voorbeeld van een ZBO is bijvoorbeeld de Kamer Van Koophandel. 2

Wat doet het UWV voor jou?

Als je je werk niet meer kan uitvoeren om een bepaalde reden, welke reden bepaald welke sociale verzekering je valt, zal het UWV je helpen om een passende baan te vinden. Het eerste kwartaal is die begeleiding vrij intensief. Daarna wordt er aangenomen dat de meesten hun eigen weg vinden en in staat zijn nieuw werk te vinden. Bij mensen met een bijzondere situatie, bijvoorbeeld bij langdurig ziek zijn, wordt er wel een intensievere begeleiding aangeboden. 3

UWV & Reintegratie bureaus

Bij deze laatste groep werkt het UWV intensief samen met organisaties zoals bijvoorbeeld Staatvandienst (landelijke organisatie voor reintegratie, loopbaanadvies & outplacement begeleiding). De toegevoegde waarde van een bureau zoals Staatvandienst is dat zij beschikken over veel kennis van de arbeidsmarkt en zij zijn gespecialiseerd in het onderhouden en verbeteren van hun netwerk. Daarbij dragen zij zorg voor begeleiding tijdens het hele traject.

4 werkgebieden

Werk

Stimuleren om aan het werk te gaan. Zo ondersteunt het UWV ook werkgevers in het vinden van personeel.

Indicatiestelling

Beoordelen van ziekte & arbeidsongeschiktheid.

Uitkering

In jouw periode dat je valt binnen een van de werknemersverzekeringen en jij dus niet kan werken, zorgt het UWV ervoor dat jou uitkering tijdig en correct wordt uitgekeerd. Dat houdt bijvoorbeeld ook in dat het UWV checkt of de persoon die geen werk meer heeft zich houdt aan sollicitatieplicht 4

Gegevensbeheer

Praktisch voorbeeld, het UWV zorgt bijvoorbeeld dat je maar 1 keer gegevens over uitkering & werk hoeft door te geven. 5

Bronnen

 1. https://www.uwv.nl/overuwv/wat-is-uwv/index.aspx
 2. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/zelfstandige-bestuursorganen
 3. https://www.staatvandienst.nl/kennisbank/artikel/wat-doet-het-uwv/
 4. https://mens-en-samenleving.infonu.nl/regelingen/162027-sollicitatieplicht-bij-een-uitkering.html
 5. https://www.uwv.nl/overuwv/wat-is-uwv/organisatie/detail/kerntaken

Comments